100e patiënt behandeld met de revolutionaire MR-LINAC!

Geneeskunde van de toekomst in het Jules Bordet Instituut : 100e patiënt behandeld met de revolutionaire MR-LINAC!

Back to the news
patientIRMlinac

De afdeling Radiotherapie van het Jules Bordet Instituut beschikt sinds de verhuizing, en met name dankzij een bijzonder gulle 6,5 miljoen euro sponsoring vanwege de Association Jules Bordet, over zeer bijzondere apparatuur voor de behandeling van kankerpatiënten: een 1.5 Tesla MR-Linac, de de enige in België. Deze machine biedt tal van nieuwe en hoopvolle perspectieven.

Realtime responsieve radiotherapie
De MR-Linac combineert geavanceerde MRI-beeldvorming (voor haarfijne bepaling van de te bestralen zone) met het vermogen van de lineaire accelerator. Deze koppeling maakt een optimale behandeling dankzij ‘realtime responsieve’ radiotherapie mogelijk. Voor de patiënt resulteert dit in een uiterst gepersonaliseerde behandeling die dag na dag kan worden aangepast volgens de morfologie van de tumor en van de omliggende organen op dát specifieke tijdstip. Zo wordt enerzijds de toxiciteit van de behandeling gereduceerd dankzij optimalisering van de afgeleverde dosis, en blijft anderzijds de levenskwaliteit van de patiënt behouden omdat deze slechts 3 tot 5 keer naar het ziekenhuis moet. Een standaardbehandeling duurt tussen de 20 en 35 sessies.

Een nieuwe stap naar de geneeskunde van morgen
De geneeskunde van morgen is hiermee weer een stap dichterbij: de MR-Linac levert immers functionele beeldvorming met de nodige informatie over de biologie van de tumor. De volgende stap is het afstemmen van de behandeling op de morfologie en biologie van de tumor op dát moment. Dit past dan weer in onze filosofie van een ultra-gepersonaliseerde geneeskunde. Deze toestelcombinatie wordt vooral ingezet voor patiënten met kankers in de buik en in de bekkenzone (prostaat, rectum), of technisch moeilijk behandelbare kankers (pancreas, lever, bijnieren). Er lopen ook verschillende onderzoeksprojecten. Vijf alvleesklierpatiënten zijn opgenomen in een innovatieve gerandomiseerde stereotaxisstudie die wordt geleid door het Instituut Jules Bordet en waaraan verschillende Belgische centra deelnemen. Deze nieuwe ontwikkeling illustreert ten overvloede het engagement van het Jules Bordet Instituut en van het H.U.B in het algemeen om zijn patiënten spitstechnologische en gepersonaliseerde zorgverlening aan te bieden. Een nieuw tijdperk in de oncologische therapie is aangebroken!