Transparantie

Deze rubriek werd opgesteld in overeenstemming met het decreet (van de Franse Gemeenschap) van 6 mei 2019. 

1.     De verschillende instanties  

De leden van de Associatie (uittreksel uit de statuten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) 

1° de Université libre de Bruxelles (ULB), waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1050 Brussel, Franklin D. Rooseveltlaan 50; 

2° de Ziekenhuisvereniging van Brussel – Universitair Verplegingscentrum Jules Bordet, opgericht in de vorm van een vereniging volgens Hoofdstuk XII van de organieke wet betreffende de OCMW’s, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1070 Brussel, Mijlenmeersstraat 90; 

3° de Ziekenhuisvereniging van Brussel – Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola, opgericht in de vorm van een vereniging volgens Hoofdstuk XII van de organieke wet betreffende de OCMW’s, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1020 Brussel, Jean Joseph Crocqlaan 15; 

4° de Stad Brussel, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1000 Brussel, Anspachlaan 6. 

De samenstelling van de Algemene Vergadering: 

Stemgerechtigde leden 

  

Vereniging Hoofdstuk XII – UVC Jules Bordet 

Robert Tollet 

Vereniging Hoofdstuk XII – UZKZF  

Julie Fiszman 

Stad Brussel 

Laurette Onkelinx, vicevoorzitter 

Stad Brussel 

Philippe Close 

Stad Brussel 

Filiz Güles 

Stad Brussel 

Benoit Hellings 

ULB 

Didier Viviers, voorzitter  

ULB 

Annemie Schaus 

ULB 

Pierre Gurdjian 

ULB 

Alain Eraly 

  

Permanente genodigden 

  

Commissaris zoals beoogd door de organieke wet betreffende de OCMW’s 

Nancy Abbeloos 

Commissaris, afgevaardigd door de Regering van de Franse Gemeenschap 

Marc Mayné 

  

Bijgewerkt op 3 juni 2022 

  

  

De samenstelling van de Raad van Bestuur: 

Stemgerechtigde leden 

  

Op voorstel van de ULB 

  

Annemie Schaus 

Op voorstel van de ULB 

  

Pierre Gurdjian 

Op voorstel van de ULB 

  

Didier Viviers, voorzitter 

Op voorstel van de ULB 

  

Alain Eraly 

Op voorstel van de ULB 

  

Michel Verstraeten 

Op voorstel van de Stad Brussel en de andere leden-ziekenhuizen 

Philippe Close 

Op voorstel van de Stad Brussel en de andere leden-ziekenhuizen 

Benoit Hellings 

Op voorstel van de Stad Brussel en de andere leden-ziekenhuizen 

Filiez Güles 

Op voorstel van de Stad Brussel en de andere leden-ziekenhuizen 

Aline Godfrin 

Op voorstel van de Stad Brussel en de andere leden-ziekenhuizen 

Laurette Onkelinx, vicevoorzitter 

Onafhankelijke externe bestuurder, op gezamenlijk voorstel van de Stad Brussel en de ULB 

Bruno Colmant 

Onafhankelijke externe bestuurder, op gezamenlijk voorstel van de Stad Brussel en de ULB 

Ilham Kadri 

Voorzitter van het gemeenschappelijke Medisch Comité 

Virginie De Wilde 

Vicevoorzitter van het gemeenschappelijke Medisch Comité 

Sylvie Tenoutasse 

  

Permanente genodigden 

  

Commissaris zoals beoogd door de organieke wet betreffende de OCMW’s 

  

Nancy Abbeloos 

Commissaris, afgevaardigd door de Regering van de Franse Gemeenschap 

Marc Mayné 

  

Van rechtswege zetelend met raadgevende stem 

  

Algemeen directeur 

  

Renaud Witmeur 

 Algemeen Medisch Directeur

  

Jean-Michel Hougardy

Adjunct algemeen directeur – Campus Laken 

  

Anna Groswasser

Adjunct algemeen directeur – Campus Anderlecht

  

Francis de Drée 

Coördinator Verpleegkundige afdeling  

  

Chantal Van Cutsem  

Bijgewerkt op 3 juni 2022 

  

De samenstelling van de Directieraad: 

  

Algemene directie 

Renaud Witmeur 

Algemene medische directie 

Prof. Jean-Michel Hougardy 

Adjunct algemene directie - Campus Anderlecht 

Francis de Drée 

Adjunct algemene directie - Campus Laken 

Anna Groswasser

Directie Financiële afdeling 

Patrick Dominé 

Directie Verpleegkundige afdeling 

Chantal Van Cutsem 

Directie afdeling Informatiesystemen 

Jacques Rossler 

Directie afdeling Human Resources 

Ann De Permentier 

Afgevaardigde van de faculteit Geneeskunde  

Nicolas Mavroudakis 

  

Directiesecretariaat van het H.U.B: +32 (0)2 555 32 00 

Bijgewerkt op 3 juni 2022 

De bezoldigde mandaten (uittreksel uit de statuten zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad) 

Alleen de functies van onafhankelijke bestuurders zijn bezoldigd. De Algemene Vergadering zal het bedrag van de bezoldiging vastleggen. 

  

1.     Inventaris van de toelagen die werden toegekend in de loop van het vorige jaar, met vermelding van de begunstigde, het voorwerp van de toelage en het bedrag ervan 

Geen 

2.     Inventaris van de onderzoeken die in de loop van het vorige jaar werden gevoerd voor rekening van de administratieve autoriteit 

Geen 

3.     Inventaris van de overheidsopdrachten die werden aangegaan in de loop van het vorige jaar, met vermelding van de opdrachtnemer en van het contractuele bedrag 

Geen 

4.     Afgeleverde stedenbouwkundige vergunning, verkavelingsvergunning en milieuvergunning 

Niet van toepassing. 

  

(c) Hôpital Universitaire de Bruxelles – Juni 2022