Dag van de keizersnede

Ter gelegenheid van de dag van de keizersnede nodigen wij u uit om een kijkje te nemen in de kliniek Verloskunde van het Erasme Ziekenhuis.
 

Back to the news
césarienne

In het Erasme Ziekenhuis vertegenwoordigen keizersneden 15% van de geboorten. Een bemoedigend percentage, onder het gemiddelde van de andere Brusselse ziekenhuizen (cijfers van 2022).
Om ervoor te zorgen dat elke keizersnede in de beste omstandigheden wordt uitgevoerd, passen de teams de "zachte keizersnede" toe: een intieme omgeving, een zachte aanpak en vooral onmiddellijk huid-op-huidcontact met de moeder. In het geval van zeer premature baby's volgt het neonatale team een procedure die het mogelijk maakt de pasgeborene te verzorgen die nog met de navelstreng met de moeder is verbonden.
Aangezien een keizersnede een medische ingreep is die risico's inhoudt, moet de keuze van de bevallingsroute altijd besproken worden tussen de ouders en de verloskundige. Toekomstige ouders worden aangemoedigd om hier al in de vroegste stadia van hun zwangerschap over na te denken.

Wist je dat?

Het Erasmeziekenhuis kiest voor een zo weinig mogelijk invasieve verloskunde. De gegevens van 2022 bevestigen deze ambitie, met de laagste cijfers voor inknippingen (2,5 %), keizersnedes (15 %) en vaginale kunstverlossing (10%) in de Waals-Brusselse Federatie. De helft van de bevallingen verloopt overigens zonder medische interventie. Wij hechten het grootste belang aan de moeder-kindrelatie, ook bij keizersnede.


Onze kliniek voor verloskunde is sinds 2008 trotse bezitter van het IHAB-label (‘Hôpital ami des bébés’).