Het nieuwe gezicht van de Spoed: kwaliteitsservice, dichter bij de patiënten

Voor heel wat zieken is de Spoed hun eerste contact met het ziekenhuis. Zij komen er binnen op advies van hun huisarts of op eigen initiatief, en in beide gevallen maken ze er kennis met medisch personeel dat er onafgebroken in de weer is.

Back to the news
SMUR

De urgentieteams worden dag in, dag uit en 7x24 ondersteund door een SMUR (Service Mobile d’Urgence et de Réanimation = MUG) die op elk moment kan uitrukken. In het Erasmeziekenhuis verwelkomt deze dienst elk jaar meer dan 40.000 patiënten. Na dit bezoekje aan de Spoed wordt 30% van deze patiënten in het ziekenhuis opgenomen. De andere patiënten krijgen op enkele uren tijd een onderzoek, een diagnose en een onmiddellijke behandeling zodat ze dezelfde dag weer naar huis kunnen.

Een onmisbare renovatie

Deze ultramoderne afdeling wordt in 2024 opnieuw grondig gerenoveerd om de patiënten en ook de zorgteams nog beter te dienen, vertelt ons dr. Adeline Higuet, hoofd van de Spoedafdeling in het Erasmeziekenhuis. “We werken aan een totale make-over van onze afdeling. Hiertoe worden tal van aspecten grondig opnieuw geëvalueerd.” Concreet zal zich dit op het terrein vertalen in een nieuwe ruimtelijke indeling met het oog op een persoonlijker onthaal. We herzien ook de doorstroming: we werken nu op basis van drie stromen: de valide patiënten, de niet-valide patiënten en de jonge patiëntjes die naar de kinderafdeling moeten. “Normaal gezien starten de werken in februari 2024.”  

De renovatie zal de patiëntenzorg én het welzijn van de zorgteams verbeteren.

Kortere wachttijd voor de patiënt

Deze filosofie uit zich in een duidelijke rode draad: kortere wachttijden voor de patiënten en een betere zorgverlening. “Het nieuwe gedeelte van de Spoed is gericht op de patiënt (kwaliteitsvolle en helder verlichte wachtruimte) én op de zorgteams (ontspanningsruimte met vensters en veel licht). Er gaat inderdaad bijzondere aandacht naar licht en naar geluiddemping, twee factoren met een direct effect op de gezondheidstoestand van de patiënten én op de prestaties van de verzorgingsteams. We kunnen in het nieuwe gedeelte rekenen op 4 triageboxen (waar de urgentie van de te verlenen zorg wordt bepaald). Dat is een enorme stap vooruit voor de wachttijden op de Spoed, vooral voor de scanners en de andere technologische apparatuur. Daarnaast wordt het oude gedeelte van de Spoed aangepast om meer ruimte te creëren voor de verzorging. De Spoed wordt zo opnieuw verbonden met de medische en verzorgingsteams in het hele ziekenhuis.”
De grootte en spreiding van de wachtruimten, de spreiding van de verzorgingsruimten, de functionele koppeling met de samenhangende diensten én onze banden met de huisartsen zijn beslissend voor de goede werking van onze Spoedafdeling. Ongeacht het activiteitenvolume zullen patiënten binnen een aanvaardbare termijn verzorgd kunnen worden, afhankelijk van hun pathologie.