Maart in het teken van endometriose!

Op 28 maart eindigt de bewustmakingsmaand voor endometriose. Als aanloop besteedt het H.U.B (academisch ziekenhuis Brussel waaronder het Erasme Ziekenhuis en zijn endometriosekliniek ressorteren) de hele maand aandacht aan deze chronische ziekte die meer dan één vrouw op tien treft. Dit is een echte uitdaging voor de volksgezondheid, niet alleen vanwege het aantal vrouwen dat aan deze ziekte lijdt, maar ook wegens de kosten die de medische zoektocht veroorzaakt.

 

Back to the news
endométriose

Een speurtocht van 7 à 12 jaar om de diagnose te vinden: een echt probleem voor de volksgezondheid

Endometriose wordt gedefinieerd als de aanwezigheid van vergelijkbaar endometriumweefsel buiten de baarmoeder, wat bij 80% van de vrouwen die eraan lijden pijn veroorzaakt, en in 30 tot 50% van de gevallen een onvruchtbaarheidsrisico meebrengt. Endometriose wordt als een chronische ziekte opgevat omdat de pijn maandelijks optreedt, in de menstruatieperiode. Deze aandoening treft 10 tot 15% van de vrouwen in hun vruchtbare leeftijd. Op wereldschaal betekent dit dat 180 miljoen vrouwen aan endometriose lijden. De laattijdige diagnose (soms pas na 7 tot 12 jaar) is eveneens een groot probleem. Deze laattijdige diagnose en dus ook een laattijdige correcte aanpak weegt enorm zwaar op de levenskwaliteit van deze vrouwen, en vormt ook een probleem voor hun vruchtbaarheid. Bovendien brengt endometriose heel wat kosten mee voor de volksgezondheid, enerzijds door de medische zoektocht, de opeenvolgende onderzoeken en interventies, en anderzijds door de herhaaldelijke afwezigheid op school of op het werk. Endometriose vormt dus een ernstige uitdaging voor de volksgezondheid.

Referentiecentrum, multidisciplinariteit en kennisoverdracht om de medische speurtocht in te korten

De endometriosekliniek van het Erasme Ziekenhuis (dat deel uitmaakt van het academisch ziekenhuis Brussel, H.U.B) biedt een antwoord op de medische odyssee en de noodzaak het probleem gepast en multidisciplinair aan te pakken. Het team van deze gespecialiseerde kliniek is samengesteld uit experts in gynaecologie-verloskunde (specialisten in endometrioseheelkunde en vruchtbaarheid), medisch-heelkundige gastro-enterologie, urologie, anatoompathologie, algologie, medische beeldvorming en nucleaire geneeskunde evenals gespecialiseerde paramedici: verpleegkundigen, psychologen, sekstherapeuten, kinesitherapeuten en complementaire therapieën. Met het oog op een aanpak op maat van menstruatiepijn en onvruchtbaarheidsproblemen werkt de kliniek voorts nauw samen met twee erkende afdelingen binnen het Erasme Ziekenhuis, namelijk het CMETD (multidisciplinair centrum voor evaluatie en behandeling van pijn) en de Vruchtbaarheidskliniek. De rijkdom van deze expertises, samenwerkingen en interacties maakt het mogelijk om endometriosepatiënten een gepast antwoord aan te bieden. Een andere sleutelfactor is de ontwikkeling van de kennisoverdracht rond endometriose. Meer en beter lesmateriaal voor huisartsen en gynaecologen, maar ook bevordering van identificatie en uitwerking van kwaliteitscriteria en aanbevelingen op nationaal vlak vormen immers noodzakelijke voorwaarden voor een betere aanpak in referentiecentra. In deze context heeft de vereniging “Toi Mon Endo” - met de hulp van de H.U.B-endometrisosekliniek - ook voorstellen geformuleerd aan het KCE dat wil blijven ijveren in het belang van alle patiënten die lijden aan deze ziekmakende aandoening.

Sensibiliseringsacties en -events in maart

In de aanloop naar de Werelddag Endometriose op 28 maart, wordt de hele maand maart gepoogd om deze ziekte in de aandacht te brengen. Ze vormt immers een echt volksgezondheidsprobleem, en de uitdaging ligt enerzijds in een zo vroeg mogelijke diagnose van endometriose om de complicatierisico’s te vermijden, maar anderzijds ook in het bevorderen van de uitwerking van nieuwe richtlijnen voor de behandeling.

De H.U.B-endometriosekliniek zal in die context de hele maand maart events organiseren en/of eraan deelnemen:

  • Op 6 maart organiseert de Cercle de Médecine van de ULB in samenwerking met de Endometriosekliniek en de vzw “Toi Mon Endo” een sensibilisatiedag op de Solbosch-campus. Meer info op https://fb.me/e/486y0lfVw en @cercle_medecine_ulb   
  • Op 24 en 25 maart: een event voor de professionals: het Congres rond Endometriose, georganiseerd door het CRGOLFB (Collège Royal des gynécologues obstétriciens de langue française de Belgique), met medewerking van de Endometriosekliniek. Meer info op https://www.crgolfb.be/fr
  • In de week van 27 maart wordt een fresco van kunstenaar Juan Mendez over de uitdaging van endometriose tentoongesteld in het Erasme Ziekenhuis. Er is dan ook mogelijkheid om een symbolische boodschap neer te schrijven als steun voor de strijd tegen endometriose. Ook de vereniging “Toi Mon Endo” zal aanwezig zijn met informatie voor medewerkers, patiënten en hun familie en vrienden. Afspraak in de ontvangsthal van het Ziekenhuis, van maandag 27 tot vrijdag 31 maart!
  • Op 28 maart om 18.30 uur: vertoning van de documentaire film “Below the Belt” (de vicieuze cirkel van endometriose), geproduced door Hillary Clinton, in cine “Le Palace” in Brussel (betalend, als steun voor de vzw “Toi Mon Endo”). Avant-première, co-organisatie van “Toi Mon Endo” met de steun van de COCOF en met medewerking van de Endometriosekliniek. Meer info op: www.toimonendo.com