Sarcoommaand bij het HUDERF: slechte prognose op grote schaal aanpakken

Onze afdeling Pediatrische Oncologie heeft uitstekend nieuws naar aanleiding van de maand in het teken van het sarcoom: het team krijgt op Belgisch niveau de leiding over een grootschalige internationale studie die nieuwe, innovatieve therapeutische opties verkent voor kinderen die lijden aan het rabdomyosarcoom, een zeldzame wekedelenkanker.

Back to the news
sarcomeHUDERF

Patiënten met een gelokaliseerd rabdomyosarcoom hebben zeer goede overlevingskansen. Deze prognoses zijn echter veel minder goed voor patiënten met een rabdomyosarcoom met zeer hoog risico, zoals bij uitzaaiingen. De HUDERF-teams voor pediatrische oncologie engageren zich in samenwerking met een internationaal expertenteam in een nieuw project om tot betere overlevingskansen te komen. Het HUDERF gaat de Belgische tak leiden in een studie die simultaan diverse nieuwe therapeutische opties exploreert bij 850 kinderen met een recente diagnose, naast 420 hervallen patiënten. De studie zal 7 jaar lopen in Europa, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Deze internationale studie werd in België op 4 juli 2023 officieel gelanceerd door de coördinatiecel van de BSPHO (Belgische Vereniging voor Pediatrische HematoOncologie). Ze wordt geleid door het HUDERF-team voor pediatrische oncologie, met de steun van Kick Cancer. Het team bouwt voort op de solide basis van een studie die in 2023 werd gepubliceerd [1] en die de overlevingskans op lange termijn voor pediatrische patiënten met het rabdomyosarcoom uitsplitst per risicogroep. Hieruit blijkt duidelijk welke patiënten nood hebben aan nieuwe therapeutische schema’s.

Grootschalige aanpak van de slechte prognoses 

Het rabdomyosarcoom is een zeldzame kanker die vooral kinderen treft. Op dit ogenblik hebben patiënten met een rabdomyosarcoom met laag of standaard risico meer dan 80% kans op genezing. De teams die aan deze studie deelnemen, bundelen nu al hun krachten voor de patiënten die lijden aan rabdomyosarcomen met slechte prognoses of in een gevorderd stadium. Zij bestuderen medicatiecombinaties waarin nieuwe, innoverende geneesmiddelen opgenomen zijn, om hun genezingskansen te verbeteren dankzij een meer aangepaste behandeling, maar ook om sneller af te stappen van innovatieve therapieën die toch niet tot het verhoopte effect komen. ”Deze pathologie is zó zeldzaam! Wij zijn ervan overtuigd dat we dankzij de input van het grootst mogelijke aantal patiënten in deze grootschalige, internationale, multicentrische academische studie in staat zullen zijn om effectievere en zelfs gerichte therapieën te vinden en te kunnen aanbieden aan meer patiënten die kampen met ernstige en geavanceerde vormen van dit sarcoom dat we nog altijd niet goed onder controle krijgen. We kijken trouwens nu al verder vooruit: we willen terugval voorspellen en voorkomen, meer therapeutische opties op maat van kinderen aanbieden en zowel successen als mislukkingen op grote schaal delen, zodat de heilzame resultaten sneller toepasbaar zijn”, verduidelijkt dr. Christine Devalck, directeur van de afdeling Pediatrische Oncologie bij HUDERF.  

Het belang van klinische studies in academische context

Tijdens deze maand in het teken van sarcomen dragen de oncologieteams van het HUDERF en het Jules Bordet Instituut een geel lintje: het is een steunbetuiging aan hun patiënten, maar het is ook een oproep omtrent het belang van steun voor relevante klinische studies bij kinderen, op nationaal en internationaal niveau. Academische studies maken het mogelijk om opnieuw stil te staan bij de actuele behandelingen die niet altijd even effectief zijn bij kinderen. Belangrijk is ook dat alle gegevens omtrent de effecten van geteste medicatie geregistreerd worden zodat hun doeltreffendheid wordt gemeten maar ook de aanvaardbare toxiciteit wordt bewaakt in een internationaal register. De huidige studie zal input leveren voor het SACHA-register.  

HUDERF, referentiecentrum voor kinderkankers

De HUDERF-afdeling Pediatrische Oncologie is het H.U.B-referentiecentrum voor de aanpak van kanker bij kinderen en jongeren. De afdeling heeft een JACIE-accreditatie en maakt deel uit van het European Reference Network (ERN PaedCan) dat Europese professionals met elkaar in contact brengt om good practices te delen voor de behandeling en begeleiding van kinderen met zeldzame of complexe kankers. De teams van het HUDERF, het Jules Bordet Instituut en het Erasmeziekenhuis bundelen binnen het H.U.B hun krachten om een uitmuntend zorgaanbod te blijven ontwikkelen en de limieten van de medische behandelingen te verleggen.

Lees meer over de maand in het teken van het sarcoom bij het Jules Bordet Instituut binnen het H.U.B 

 

[1] Nonmetastatic Rhabdomyosarcoma in Children and Adolescents: Overall Results of the European Pediatric Soft Tissue Sarcoma Study Group RMS2005 Study | Journal of Clinical Oncology (ascopubs.org)

Lees ook : Vinorelbine and continuous low-dose cyclophosphamide as maintenance chemotherapy in patients with high-risk rhabdomyosarcoma (RMS 2005): a multicentre, open-label, randomised, phase 3 trial - The Lancet Oncology