Werelddag obesitas

Naar aanleiding van de wereldwijde sensibilisering op World Obesity Day gaan we dieper in op dit ernstige volksgezondheidsfenomeen en op de multidisciplinaire zorgaanpak die het H.U.B (academisch ziekenhuis Brussel) ook hierbij hanteert. Dankzij de experts van onze drie befaamde instellingen (Erasme Ziekenhuis, Jules Bordet Instituut en Kinderziekenhuis) kan elke persoon met overgewicht (volwassene of kind) vanuit een medische en paramedische benadering en/of kort ziekenhuisverblijf begeleid en gecoacht worden, ook met het oog op beslissingen in zijn persoonlijk traject.   

Back to the news
obesité

Obesitas – wereldwijd  een van de belangrijkste gezondheidsproblemen   

Obesitas is wereldwijd en ook in België een belangrijk probleem voor de volksgezondheid. Deze chronische multifactorziekte verhoogt het risico op andere gezondheidsproblemen zoals kankers, hart- en vaatziekten, diabetes, gewrichtsaandoeningen, psychologische gevolgen, … In België kampt 49,3% van de bevolking met overgewicht en 15,9% als zwaarlijvig. Daarom zijn sensibilisering, preventie, educatie en screening essentieel om nog vóór medische of paramedische zorg in te grijpen.  

Volwassenen spelen zélf de hoofdrol in hun zorg  

De gemedicaliseerde aanpak van obesitas wordt vaak geassocieerd met bariatrische en metabolische chirurgie, namelijk chirurgie waarbij de anatomie van maag of darmkanalen wordt gewijzigd met het oog op gewichtsverlies. Onze experts beschouwen dit meestal als de laatste oplossing. De indicaties voor chirurgie zijn immers zeer gericht en precies, en eisen een zeer specifiek parcours. Het multidisciplinair team van het Geïntegreerd Obesitascentrum stelt eerst een intensief coachingprogramma voor. Diëtisten, fysiotherapeuten, endocrinologen, … begeleiden u gedurende 12 maanden (waarvan 6 maanden intensief en 6 consoliderend) bij uw gewichtsverliesproject. Alles wordt voor ú georganiseerd: informatiesessies, gespreksgroepen, dieetworkshops, sportsessies, … En u speelt zélf de centrale rol in dit programma, opgebouwd voor úw individueel parcours en úw behoeften. Rondom u verzamelen we een gepassioneerd medisch en paramedisch team binnen een ziekenhuisstructuur zodat ook experts uit andere expertisedomeinen u kunnen opvolgen. Het succes van dit programma hangt af de betrokkenheid van al deze actoren: van het zorgpersoneel én van de patiënt!  

Interesse? Wilt u meer weten? Neem contact op met 02 555 70 89 

Kinderen krijgen een obesitascheck-up in drie dagen  

Voor kinderen en jongeren met overgewicht biedt de “Kinderkliniek in Balans” van het Universitair Kinderziekenhuis een driedaagse check-up van obesitas in verblijfsformule. Dit ziekenhuisverblijf omvat drie fasen, te beginnen met een complete pluridisciplinaire evaluatie die rekening houdt met medische, dieet-, psychologische, sociale en sportieve factoren. Daarna volgen workshops over voeding, naast het educatieve en sportieve aspect. Tot slot kunnen kind en familie weer huiswaarts met individueel op maat afgestemde doelstellingen en een volgens elke situatie aangepast begeleidingsvoorstel. Deze begeleiding is vervolgens mogelijk met het team van de Kinderkliniek in Balans: dit team biedt raadplegingen, workshops in groep en sportactiviteiten aan. Bij de check-up ontvangen de patiënten een logboek waarin ze hun hele traject bijhouden om de link te kunnen leggen tussen de verschillende betrokkenen van binnen of buiten het team.  

Meer weten?  Neem contact op met 02 477 30 29 

 

Verzorgd worden door het H.U.B, dat betekent een garantie dat u kunt rekenen op een multidisciplinaire begeleiding, perfect op maat van uw behoeften of die van uw kind. Begeleiding door een team van specialisten die bovendien kunnen rekenen op interactie met alle H.U.B-expertisecentra, om u het best mogelijke zorgtraject te kunnen aanbieden.